Hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt về quyền, nghĩ vụ dân sự. Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh hay còn gọi là hợp đồng thuê cửa hàng gian hàng, ki ốt là hợp đồng song vụ được thực hiện theo quy định tại điều 472 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể như sau: Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hợp đồng thuê cửa hàng bản chất chính là hợp đồng thuê tài sản. Do đó các quy định về thời hạn thuê, giao tài sản, cho thuê lại, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê.