[Mẫu]. Hợp đồng thuê homestay, Resort, Villa khu nghỉ dưỡng

Hợp đồng thuê Homestay, Resort, Villa khu nghỉ dưỡng là gì?

- Xu hướng dịch chuyển hiện nay thì nhiều bạn trẻ, hộ gia đình vào các ngày nghỉ, lễ tết thường muốn đi du lịch, nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc căng thẳng. Xuất phát từ những nhu cầu chính đáng đó mà các homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng ngày càng nhiều và việc sử dụng các dịch vụ này cũng là một vấn đề đáng để lưu ý. Từ các lý do đó hợp đồng thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng ra đời để đáp ứng được mối quan hệ phát sinh đó.

- Về cơ bản hợp đồng thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng là một loại hợp đồng dân sự hay cụ thể hơn nó là loại hợp đồng dịch vụ ghi nhận lại sự thỏa thuận giữa các bên (bên thuê dịch vụ homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng và bên cung cấp dịch vụ homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng hay còn gọi là bên cung ứng dịch vụ). Theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện các công việc liên quan để cho bên sử dụng dịch vụ (tức là bên thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng) và ngược lại bên sử dụng dịch vụ sẽ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ nghỉ dưỡng đó.

- Nội dung của hợp đồng thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng có thể bao gồm các nội dung về đối tượng của dịch vụ, thời hạn của hợp đồng thuê, quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng thuê và bên cho thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra còn có thể quy định về thời gian thanh toán, trách nhiệm bồi thường, đơn phương chấm dứt hợp đồng, ...

- Tóm lại hợp đồng thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng là một văn bản thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng. Từ hợp đồng thuê này sẽ là căn cứ phát sinh trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hợp đồng và cũng là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.