1. Đơn xin miễn giảm tiền thuê mặt bằng là gì ?

Mặt bằng là hình chiếu phần còn lại của ngôi nhà lên mặt phẳng hình chiếu bằng sau khi đã tưởng tượng cắt bỏ đi phần trên (phần mái) bằng một mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng hình chiếu bằng. Khi cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê mặt bằng sử dụng mà nhận thấy giá mặt bằng quá cao hoặc gặp khó khăn trong việc chi trả chi phí nhất là những khó khăn sau đợt dịch bệnh Covid-19 mang lại, sự khủng hoảng chung cho nền kinh tế và thu nhập của mỗi cá nhân thì có thể làm đơn xin miễn giảm tiền thuê mặt bằng với điều kiện thực tế.

Mẫu đơn xin miễn giảm tiền thuê mặt bằng là mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân người xin miễn giảm tiền thuê mặt bằng gồm họ tên, giấy chứng minh nhân dân, phương thức để liên hệ kèm theo nội dung xin miễn giảm với lý do thu nhập của cửa hàng giảm do số lượng khách hàng thấp dẫn đến chi phí không đủ để nộp đủ số tiền thuê mặt bằng.